Grupa I – bez dopłaty

Grupa II – dodatkowo płatna

Grupa III – dodatkowo płatna